ZorgeFFect richt zich met haar diensten op de gebieden organisatieontwikkeling en business development in de publieke en non-profitsector. ZorgeFFect heeft de opvatting dat wezenlijke veranderingen nodig zijn om in deze tijd waarin zich een paradigmashift voltrekt, het verschil te kunnen maken en voorop te lopen. Die veranderingen komen alleen tot stand door openheid, vertrouwen, samenwerking en interactie met de omgeving. Er is daarmee altijd sprake van unieke trajecten.

Contact
Fred van der Heijden
Fred.van.der.Heijden@zorgeffect.nl
06 15 3491 17

Fabian Jacobs
Fabian.Jacobs@zorgeffect.nl
06 15 3491 16